Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423739090.01

  Málfræði- og bókmenntahugtök
  ÍSLE1KM05
  67
  íslenska
  bókmenntir, kvæði, ljóð, málnotkun, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur auka lesskilning sinn og æfast í að beita grunnhugtökum í bókmenntafræði. Nemendur kynnast bragfræði og stílbrögðum í ljóðum. Nemendur þjálfist í stafsetningu. Nemendur kynnast samræðutækni og þjálfast í að tjá skoðun sína. Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar.
  ÍSLE1RM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ýmsum grunnhugtökum varðandi sögu, ljóðstíl og form
  • stafsetningarreglum
  • gildi handbóka og uppflettirita
  • byggingu málsgreina og efnisgreina
  • uppsetningu, byggingu og framsetningu stuttra ritsmíða
  • hvernig skrifa á stuttar ritsmíðar í skrefum
  • forsendum góðrar framsagnar og samræðutækni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita bragfræðihugtökum
  • finna og útskýra myndmál og stílbrögð
  • finna sjónarhorn og áhrif þess
  • gera grein fyrir hefðbundinni byggingu sögu
  • nýta málfræði til að bæta stíl og rita rétt
  • nýta sér uppflettirit og handbækur
  • skrifa læsilegan texta
  • byggja upp og ganga frá stuttum ritsmíðum
  • lesa upp og tala fyrir framan aðra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta einkenni og gildi bundins og óbundins skáldskapar
  • nýta málfræði til að bæta ritsmíðar sínar
  • skrifa af hugmyndaauðgi og móta sér persónulegan stíl
  • taka afstöðu af umburðarlyndi og á jafnréttisgrundvelli og útskýra sjónarmið sín
  • hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.