Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423754659.1

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IS05
  40
  sálfræði
  inngangur að sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er byrjunaráfangi í sálfræði. Fræðigreinin sálfræði er kynnt fyrir nemendum, upphaf hennar og þróun. Helstu kenningar og fræðimenn sálfræðinnar eru skoðaðar. Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í sálfræði eru kynntar fyrir nemendum og þeir vinna verkefni þar sem þeir spreyta sig á vísindalegum vinnubrögðum sálfræðinnar. Grunnhugtök og sálfræðistefnur eru kynntar og sérstaklega er komið inn á námssálarfræðina og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferðir. Sérstaklega er fjallað um samspil á milli hugsunar, hegðunar og tilfinninga. Sjálfsmynd og mannleg samskipti eru skoðuð og aðferðir sálfræðinnar skoðaðar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun fræðigreinarinnar sálfræði
  • helstu frumkvöðlum í greininni
  • víðfeðmi sálfræðinnar og helstu undirgreinum hennar
  • hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi
  • leiðum sálfræðinnar til að útskýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar
  • mótunaröflum einstaklinga og hópa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa í og skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina
  • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta
  • skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt
  • greina einfaldar leiðir til að breyta hegðun og/eða hugsun sinni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis á sjálfan sig og aðra
  • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þau við verkefnavinnu
  • geta framkvæmt einfalda rannsókn og áttað sig á helstu niðurstöðum
  Leiðsagnarmat sem byggist meðal annars á tilraunum, skriflegum verkefnum, verkefnum fluttum í tímum og smærri prófum.