Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423820868.94

  Lestur til skilnings
  ENSK2LS05
  33
  enska
  lestur, málfræði, orðaforði, skilningur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á tjáningu, lestur texta, ritun og undirstöðuatriði enskrar málfræði með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Einnig er hugtakið menningarlæsi kynnt með umburðarlyndi gagnvart öðrum menningarheimum í huga. Lesnir verða valdir rauntextar, auk þess sem nemandinn les valin skáldverk. Skriflegi þátturinn er þjálfaður með fjölbreyttum æfingum með sérstaka áherslu á formlega ritgerðarsmíð þar sem unnið er með upplýsingar sem nemendur afla sér, t.d. á Internetinu. Nemandinn á að tileinka sér munnlega tjáningu á ensku og er honum leiðbeint í kennslustundum þar sem öll tjáskipti fara fram á ensku.
  Að hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi hætti að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum enskrar menningar og tungu
  • menningu og tungu í enskumælandi samfélögum
  • almennum málfræðireglum
  • sérkennum ritmáls og talmáls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita almennum málfræðireglum í ræðu og riti
  • nota orðabók og viðeigandi hjálpargögn
  • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega
  • lesa og greina bókmenntatexta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig í ræðu og riti á ensku
  • verða sjálfbjarga í upplýsingaöflun á ensku
  • geta aflað sér upplýsinga um ensk málsamfélög
  • lesa sér til gagns og gamans
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.