Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423821259.94

  Menning og málnotkun
  ENSK2MK05
  34
  enska
  bókmenntir, kvikmyndir, menning, málnotkun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Áhersla er lögð á að nemandi verði vel læs á flóknari texta en í undanförum. Hann fær þjálfun í að tileinka sér grunnorðaforða mismunandi menningarsvæða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er lögð á lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Unnið með ýmis bókmenntaverk, kvikmyndir, heimildamyndir, fréttaefni o.fl. sem túlkað verður út frá menningarlegu samhengi. Nemandinn vinnur í auknum mæli sjálfstætt að stærri ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum svo sem kynningum á þematengdu efni sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni og af neti. Unnið er markvisst að því að efla sjálfstæði nemanda í námi.
  ENSK2LS05 eða sambærilegur áfangi á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem enska er notuð sem móðurmál eða fyrsta mál
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem enska er notuð
  • orðaforða til daglegrar notkunar á mismunandi menningarsvæðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta sér til gagns og ánægju
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • greina og skilja málfarsmun á mismunandi málsvæðum
  • tjá sig munnlega, skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað efni
  • taka þátt í skoðanaskiptum
  • færa rök fyrir máli sínu
  • tjá sig skýrt fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa formlegan og óformlegan texta og beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.