Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423822383.44

  Tæknienska
  ENSK3TT05
  29
  enska
  málnotkun í tæknigreinum, orðaforði, talað mál
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Námið miðar að því að nemendur auki færni sína í enskri tungu og bæti bæði tækniorðaforða og almennan orðaforða svo og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast tækni og framleiðsluferli. Einnig eru nemendur þjálfaðir í töluðu máli, bæði með umræðum og formlegum fyrirlestrum.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • enskum orðaforða og hugtökum sem tengjast tækni og framleiðsluferlum
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • siðfræði tæknigreina, til dæmis umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð
  • mismunandi málsniði enskrar tungu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns fræðilegar greinar um efni tengd tækni og framleiðslu
  • skilja talað mál sem fjallar um tækni, til dæmis fyrirlestra
  • að taka virkan þátt í samræðum um tæknileg málefni
  • tjá sig munnlega, bæði formlega og óformlega, um efni sem tengjast tækni og framleiðslu sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • skrifa ýmiss konar texta sem tengist tækni, meðal annars útdrætti, skýrslur og rannsóknarritgerðir
  • beita málinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
  • þýða texta sem fjalla um tæknileg efni
  • skrifa útdrætti úr tæknigreinum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna sem fjalla um tæknileg efni
  • tileinka sér efni ritaðs texta sem tengist tækni og nýta á mismunandi hátt
  • taka þátt í umræðum og færa rök fyrir máli sínu um tæknileg málefni
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt um málefni sem tengjast tækni og framleiðsluferlum
  • skrifa texta um efni sem tengist tækni og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við
  • nýta sér upplýsingatækni til fróðleiks og rannsókna
  • geta lagt gagnrýnið mat á texta
  • nýta sér fræðitexta og meta gildi heimilda
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.