Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423822956.29

  Shakespeare og bókmenntir
  ENSK3SS05
  27
  enska
  Shakespeare, kvikmyndir, ritun, skáldsögur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Unnið verður áfram með þá færni sem nemandinn hefur tileinkað sér og lögð áhersla á alla færniþætti í náminu. Markvisst verður unnið með bókmenntahugtök með það fyrir augum að nemandinn geti tjáð sig um bókmenntir á markvissan hátt. Leikrit eftir William Shakespeare lesið og greint ásamt skáldsögu frá 19. eða 20. öld. Einnig verður horft á kvikmyndir byggðar á viðkomandi bókmenntaverkum. Samfélagsmynd þessara tímabila verður skoðuð í tengslum við efnið. Mikil áhersla lögð á enskt talmál.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • enskri tungu og þróun hennar frá fyrri tímabilum
  • ólíkum viðhorfum og samfélagsgildum fyrri alda og hvernig þau hafa breyst í tímans rás
  • mismunandi stefnum og straumum í leikrita- og skáldsagnagerð fyrri tíma
  • helstu hugtökum í bókmenntafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til fræðslu og ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð í klassískum bókmenntaverkum
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í bókmenntatextum
  • leggja gagnrýnið mat á texta, listrænt gildi hans og mismunandi stílbrögð höfunda
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg og félagsleg umfjöllunarefni í bókmenntum,
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð,
  • draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA .