Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423823297.6

  Félagsvísindaenska
  ENSK3FV05
  25
  enska
  Fagmál, bókmenntir, félagsvísindi, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Áfanginn er ætlaður nemendum á félags- og hugvísindabraut. Meginmarkmið áfangans er að auka og auðga orðaforða, efla skilning á grundvallarhugtökum félags- og hugvísinda, þjálfa lestur faglegra texta og skáldverka sem fjallað er um á fræðilegan hátt, hagnýta sérhæfðan orðaforða t.d. með ritun útdrátta, heimildaritgerða og kynninga. Lögð er áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt og í hópum með fjölbreytt efni og margvísleg verkefni innan hugvísindanna.
  10 einingar af 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða, málstofnum, orðmyndun og öðru sem gerir nemanda kleift að tileinka sér lesefni sem tengist félags- og hugvísindum í áframhaldandi námi og starfi
  • ólíkum menningarheimum með áherslu á víðsýni, umburðarlyndi og gagnrýna hugsun t.d. varðandi lýðræði, mannréttindi, trú, kynhneigð, kynþátt og þjóðerni
  • því sem einkennir talað og ritað mál í félags- og hugvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja sérhæfða texta á sviði félags- og hugvísinda
  • lesa sér til gagns almenna og krefjandi texta og vinna með þá
  • beita ritmáli í mismunandi tilgangi með stílbrigðum og málsniði sem á við, t.d. útdrætti, heimildarritgerðir og kynningar
  • hlusta á og taka þátt í fyrirlestrum, umræðum og rökræðum um fræðileg efni á sviði félags- og hugvísinda í þeim tilgangi að miðla til annarra
  • nota orðaforða félags- og hugvísinda til að tjá sig um margvísleg málefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér texta, umræður og rökræður um fræðileg málefni
  • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og geta brugðist við spurningum
  • nota rithefðir sem eiga við í textasmíð hverju sinni
  • rökstyðja mál sitt í ræðu og riti
  • geta útskýrt flókna texta og nýtt faglegan orðaforða á lipran og skýran hátt í ritun og tali
  • geta metið og aflað heimilda eftir mismunandi leiðum s.s. af neti, bókasafni og öðrum upplýsingaveitum samkvæmt þeim venjum sem gilda um heimildavinnu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.