Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423824165.28

  Fantasíubókmenntir og Tolkien
  ENSK3TB05
  28
  enska
  Tolkien, bókmenntir, fantasía
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Áfanginn byggist á umfjöllun um fantasíubókmenntir, þróun þeirra og bakgrunn. Í áfanganum er lögð áhersla á þemavinnu sem tengist bókmenntum og bókmenntasögu. Unnið er útfrá verkum Tolkien og horft til þeirra verka sem hann byggði sinn sagnaheim á. Helstu einkenni fantasíubókmennta eru kynnt í gegnum skáldverk Tolkien auk þess sem tæpt er á ýmsum tímabilum bókmenntasögunnar eftir því sem þau tengjast viðfangsefni áfangans. Þá er einnig litið til hugmynda um uppbyggingu skáldverka og bókmenntahugtaka þeim tengdum. Áhersla er lögð á ritun í tengslum við bókmenntaumfjöllun, þar sem nemandinn leitar heimilda sem tengjast ólíkum tímabilum og nýtir í umfjöllun sinni. Einnig er leitast við að nemandinn tjái sig um verkin munnlega og á skapandi máta.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum milli eldri forma bókmennta og nútímabókmennta
  • hvernig fanstasíubókmenntir hafa mótast af tíðaranda hverju sinni
  • almennum bókmenntahugtökum
  • áhrifum Tolkien á bókmenntir og menningarheim samtímans
  • áhrifum trúarbragða á bókmenntir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita jákvæðri og gagnrýnni hugsun til að geta deilt skoðunum á lesnu efni
  • miðla ritun eða öðrum viðfangsefnum sínum á lipurri og hnökralausri ensku
  • kafa dýpra ofan í viðkomandi viðfangsefni
  • skoða sögulegt, félagslegt, menningarlegt og/eða pólitískt samhengi í texta
  • taka þátt í umræðum um bókmenntir/fræðitexta og tjá sig á viðeigandi máta
  • lesa sér til gagns rauntexta og krefjandi texta og vinna með þá
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gagnrýna og skilgreina bókmenntaverk í rituðu og töluðu máli
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð
  • geta dregið eigin ályktanir útfrá bókmenntaverkum
  • rökstyðja mál sitt í ræðu og riti
  • meta og afla heimilda eftir mismunandi leiðum s.s. af neti, bókasafni og öðrum upplýsingaveitum samkvæmt þeim venjum sem gilda um heimildavinnu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.