Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423836144.32

  Börn og bækur
  ÍSLE3BB05
  48
  íslenska
  barnabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er áhersla á mikilvægi lestrar og barnabókmennta, fyrir börn á öllum aldri. Nemendur kynnast ýmsum tegundum bóka og annars efnis fyrir börn og unglinga. Einnig verður farið yfir sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabóka, rætt um mál- og menningarheim og málþroska barna. Skoðað er hvað einkennir góðar barnabækur og fjallað um gildi þess að börn lesi og að lesið sé fyrir þau. Nemendur greina og meta margskonar barna- og unglingabækur og fræðigreinar er varða alla þætti áfangans. Þeir gera grein fyrir skoðunum sínum, munnlega og skriflega þar sem reynir á frumkvæði, sköpunarhæfileika, sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun. Nemendur vinna ýmist einir eða með öðrum.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar fyrir mál- og málþroska barna
  • sögu íslenskra barnabókmennta
  • mismunandi tegundum barnabókmennta og helstu höfundum
  • hvað einkennir vandaðar og óvandaðar barnabækur
  • tengslum íslenskra barnabókmennta við menningu hvers tíma
  • hugmyndafræði og viðhorfum sem birtast í barnabókmenntum
  • heimildanotkun í tengslum við verkefnavinnu
  • mismunandi stíl og orðaforða í barnabókum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og greina barnabókmenntir af ýmsu tagi
  • beita algengum stílbrögðum í tal- og ritmáli
  • skilja lykilhugtök og mismunandi sjónarhorn sem birtast í barnabókmenntum
  • meta ólíkar tegundir texta og efnis sem ætlað er börnum
  • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
  • ganga frá heimildaverkefnum og nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
  • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á mikilvægi vandaðra barna- og unglingabóka
  • átta sig á gildi lestrar fyrir málþroska barna
  • velja og meta á gagnrýninn hátt efni ætlað börnum
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
  • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • velja ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • vinna skapandi verkefni að eigin vali í tengslum við námsefnið
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.