Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1423838171.03

  Skapandi skrif
  ÍSLE3FS05
  52
  íslenska
  lestur fagurbókmennta, skapandi skrif, túlkunarmöguleikar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í þessum áfanga verður fjallað um ýmsar tegundir fagurbókmennta og birtingarform þeirra. Nemendur vinna fjölbreytt og skapandi verkefni í tengslum við eigin verk og annarra sem fela t.d. í sér ýmis konar umskrifun, túlkun og framsetningu. Nemendur afla sér heimilda um ýmislegt sem tengist viðfangsefni áfangans og almennri bókmenntafræði. Nemendur þreifa sig áfram með eigin texta af ýmsu tagi og skyggnast með þeim hætti inn í heim rithöfunda og skálda. Þeir spreyta sig jafnframt á því að skrifa stór og smá bókmenntaverk á ýmsu formi, bæði að eigin vali og í samráði við kennara. Áhersla er á að nemendur sýni frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, öðlist víðsýni og beiti gagnrýnni hugsun. Nemendur vinna ýmist hver fyrir sig eða með öðrum.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismunandi tegundum fagurbókmennta og helstu stefnum í íslenskum bókmenntum
  • öllum helstu bókmenntahugtökum og stílbrögðum sem notuð eru við bókmenntagreiningu
  • orðaforða sem nægir til að lesa og vinna með helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti
  • heimildanotkun í tengslum við verkefnavinnu og gildi mismunandi heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa algengustu tegundir bókmenntatexta
  • beita algengum stílbrögðum í tal- og ritmáli
  • skilja lykilhugtök og mismunandi sjónarhorn í bókmenntum
  • draga saman og nýta á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
  • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja, greina og tengja bókmenntatexta við ríkjandi stefnur í listum á hverjum tíma
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta, á vönduðu og blæbrigðaríku máli
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegum og bókmenntasögulegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
  • velja ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið
  • nýta sér heimildir af ýmsum toga í tengslum við námsefni og verkefnavinnu
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum við úrvinnslu og skil á verkefnum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.