Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424090410.03

  Vefnaður
  HÖTE2VE06(AV)
  3
  Hönnun og textíll
  bindifræði, vefnaður
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  AV
  Í áfanganum lærir nemandinn um gildi vefnaðar fyrr og nú. Hann tekur virkan þátt í uppsetningu á vef í vefstól og vefur a.m.k. þrjú misstór stykki og þrjár prufur. Lögð er áhersla á einskeftuvefnað og vaðmál í prufum. Nemandinn lærir að þekkja muninn á band-, þráðar- og jafnþráða áferð í vefnaði. Í stykkjum og prufum með bandáferð er lögð áhersla á einskeftu- og rósabandavefnað. Í prufum með þráðaráferð er lögð áhersla á þráðarbrekán og með jafnþráða áferð er lögð áhersla á að nemandinn kynnist salúnvefnaði, litafléttum í einskeftu og vaðmáli og knipplingavefnaði eða öðrum skyldum aðferðum. Lögð er áhersla á að nemendur læri bindifræði og haldi vinnumöppu allan áfangann.
  HÖTE2HU05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi vefnaðar í lífinu almennt og menningarlegu gildi hans, sérkennum og sögu
  • mismunandi vefstólum og muninum á trissuvefstól og gagnbindingarvefstól
  • umhirðu þeirra áhalda sem notuð eru
  • mismunandi tækjum og tólum sem tilheyra vefnaði
  • fagtungumáli og þeim hugtökum sem notuð eru í vefnaði
  • frumbindingum í vef þ.e. einskeftu, vaðmáli og ormeldúk
  • mismunandi þráðum sem notaðir eru í vefnaði s.s. endurnýtanlegu efni, ullarbandi, bómull og hör
  • stigtölum/lotunúmerum mismunandi vefjarefna
  • bindifræðiforriti sem notað er í áfanganum
  • mismunandi inndráttarmunstrum fyrir einskeftu, rósaband, salúnvefnað og litafléttur í einskeftu og vaðmáli og hvaða þýðingu þau hafa
  • muninum á einföldum uppbindimunstrum og stigmunstrum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna út í slöngu með mismunandi vefjarefnum fyrir einfaldar bindingar
  • beita af öryggi bindifræðiforriti fyrir vefnað á sjálfstæðan og skapandi hátt
  • rekja í slöngu upp að a.m.k. 250 þráðum
  • þræða í forskeið og reikna út í hana
  • rifja í vefstól og setja upp vef í vefstól í samvinnu við nemendur og kennara
  • spóla mismunandi vefjarefni á garnvindu, dokkuvindu og spólurokk
  • vefa einfaldar prufur í band-, þráðar og jafnþráða áferð í trissuvefstól
  • beita líkamanum á réttan hátt við vinnu sína og verklag í vefnaði
  • beita skapandi aðferðum í vefnaði t.d. með lita- og efnisnotkun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér mismunandi aðferðir og verkkunnáttu í vefnaði og bindifræði
  • leysa af hendi verkefni undir leiðsögn kennara
  • túlka verkefni og útfæra þau og búa yfir sjálfstrausti við vinnu verkefna
  • skilja menningarsögulegt og lýðræðislegt hlutverk textíls, handverks, hönnunar og vefnaðar hjá íslendingum og öðrum þjóðum
  • vera fær um að taka þátt í uppbyggilegri og frjórri samræðu um verk sín og annarra í vefnaði
  • ígrunda og rökstyðja lita- og efnisval sitt bæði í verklegum og tæknilegum útfærslum í bindifræði og vefnaði
  • greina styrk sinn og nýta sér hann í verkefnavali, undir leiðsögn kennara
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.