Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424090992.41

  Listasaga 19. og 20. aldar
  LISA2RA05
  1
  ListaSaga
  Abstrakt expressionismi, Rómantík
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum lærir nemandinn um forsendur sjónlista frá rómantík á fyrri hluta 19. aldar fram að popplistinni um 1960. Hann gerir sér grein fyrir eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins á hverjum tíma. Helstu þræðir listasögunnar eru raktir og settir í samhengi við samfélagsgerð og samfélagsbreytingar, stjórnarfar, heimspeki, hugmyndafræði og tæknibreytingar. Ljósi er varpað á áhrif tímabilsins á nútímalistir. Nemandinn vinnur undir leiðsögn kennara þar sem kallað er eftir að hann sé virkur, skapandi og sjálfstæður í þekkingarleit. Nemandinn nýtir sér fjölbreytta miðla við upplýsingaöflun og þekkingarleit og nýtir sér tölvutækni og/eða nýmiðla við framsetningu verkefna sinna. Áhersla er lögð á ígrundaða hugsun og rökstuðning hugmynda.
  LISA1HN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu stíleinkennum í myndlist frá rómantík til abstrakt expressionisma
  • þeim hugtökum, aðferðum og heimspeki sem felast í listasögu
  • verkum helstu myndlistarmanna á tímabilinu frá Rómantík að Popplist
  • menningarlegu og lýðræðislegu gildi lista
  • gildi þekkingar á listasögu
  • hvernig samfélagsgerð og tíðarandi hefur áhrif á hugmyndir, viðfangsefni og vinnuaðferðir myndlistarmanna
  • áhrifum tímabilsins á þróun nútímalistar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna á skapandi hátt í einstaklings- og hópverkefnum áfangans og sýna frumkvæði
  • taka þátt í samvinnu, upplýsingaöflun og samræðum í kennslustundum með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi
  • nota heimildir samkvæmt APA kerfinu eða öðrum sambærilegum skráningarkerfum heimilda
  • beita innsæi, tilfinningu og sjálfstæðum vinnubrögðum við útfærslu verkefna undir leiðsögn kennara
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig um strauma og stefnur í heimi lista á því tímabili sem áfanginn spannar og miðla þekkingu sinni á skýran og gagnrýninn hátt
  • gera þekkingu sinni skil með margvíslegum hætti, skriflega, munnlega og með nýmiðlum
  • taka þátt í uppbyggilegri og frjórri samræðu um verkefni sín og annarra,
  • ígrunda og rökstyðja mál sitt
  • beita faglegum hugtökum til að tjá sig um þekkingu sína á stíleikennum, stílbrögðum og túlkunarleiðum í heimi lista á því tímabili sem áfanginn spannar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.