Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424099120.59

  Inngangur að bókfærslu
  BÓKF1DH05
  5
  bókfærsla
  Dagbók, höfuðbók, reikningsjöfnuður.
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Fjallað er um grundvallaratriði tvíhliða bókhalds. Nemandanum er gerð grein fyrir hlutverki bókarans og tilgangi bókhaldsins. Algengustu reikningar eru kenndir fyrst og flokkun þeirra í eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Farið í dagbókarfærslur, prófjöfnuð, opnun og lokun höfuðbókar, tengsl hennar við dagbók og gerð einfalds efnahags- og rekstrarreiknings. FOB og CIF skilmálar útskýrðir og munurinn á eðli sölu- og innkaupakostnaðar. Farið yfir reglur um virðisaukaskatt og hvernig þeim er beitt í bókfærslunni. Unnið með reikningsuppgjör og lokun höfuðbókar með einföldum athugasemdum s.s. ógreiddum og fyrirfram greiddum kostnaði og vöxtum. Mikil áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð nemanda og góðan frágang. Nemandinn fær æfingu í notkun töflureiknis við færslu bókhaldsins.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum bókfærslu
  • helstu lögum um bókhald
  • sambandi dagbókar og höfuðbókar
  • einföldustu aðgerðum töflureiknis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa einfaldar dagbókarfærslur
  • stilla upp prófjöfnuði
  • færa niðurstöður dagbókar í aðalbók
  • setja upp efnahags- og rekstrarreikning
  • reikna út hagnað og tap
  • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil með einföldum athugasemdum
  • gera upp virðisaukaskatt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta niðurstöður dagbókar til að setja upp tvíhliða bókhald
  • færa einfaldar færslur í fjárhagsbókhaldi
  • rökstyðja einstakar færslur í bókhaldi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.