Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424099717.46

  Reikningshald
  BÓKF3ÁB05
  3
  bókfærsla
  bókhald, uppgjör, ársreikningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er farið í lög og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og í framhaldinu gerir nemandi ársreikning og greinir hann. Áhersla er lögð á að rekstrar- og efnahagsreikningar séu settir upp í samræmi við lög um ársreikninga, sem síðan eru túlkaðir með kennitölum. Farið er í gerð fjárstreymisyfirlita, sjóðstreymis og fjármagnsstreymis. Nemandanum er kynntur mismunur á uppgjöri samkvæmt góðri reikningsskilavenju og uppgjöri samkvæmt skattalögum. Fengist er við áætlanagerð og frávikagreiningu. Nemandinn notar töflureikni við lausn verkefna.
  BÓKF2FV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum um ársreikninga
  • reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga
  • fjármagnsstreymi
  • takmörkum kennitala
  • hvernig bókhald getur auðveldað áætlanagerð, stjórnun, eftirlit og ákvarðanatöku
  • helstu þáttum fjárhagsáætlunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa úr ársreikningum fyrirtækja, áritunum og skýringum í ársreikningum
  • setja upp rekstrar- og efnahagsreikning
  • setja upp sjóðsstreymi eftir beinni og óbeinni aðferð
  • reikna út og túlka kennitölur
  • nota töflureikni við útreikninga og uppsetningu ársreikninga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga til að semja einfaldan ársreikning
  • fjalla um helstu þætti fjárhagsáætlunar og útskýra hana
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.