Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424100059.68

  Tölvubókhald
  BÓKF2TF05
  10
  bókfærsla
  fylgiskjöl, tölvubókhaldskerfi, uppgjör
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í þessum áfanga er tölvutæknin notuð til þess að færa bókhald eftir fylgiskjölum sem nemandi hefur raðað í möppu á kerfisbundinn hátt. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist skilning á hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald. Nemandinn lærir hvernig bókhaldslykill er skipulagður og settur upp. Kynntir eru möguleikar á ítarlegri skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga. Nemandinn kynnist mikilvægi upplýsingakerfa fyrir stjórnendur í nútíma viðskiptaumhverfi þar sem nákvæmar upplýsingar nýtast þeim til ákvarðanatöku við rekstur fyrirtækis. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda.
  BÓKF1DH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • röðun og varðveislu fylgiskjala
  • uppsetningu og skipulagi bókhaldslykla í tölvubókhaldi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa stafrænt bókhald eftir fylgiskjölum
  • vinna með dagbókar- og uppgjörsfærslur
  • gera upp bókhald lítils fyrirtækis á eigin spýtur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útbúa launaseðla og skilaskýrslur sem varða laun og virðisaukaskatt
  • nýta upplýsingakerfi til markvissrar upplýsingaöflunar
  • greina og túlka upplýsingar úr tölvubókhaldi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.