Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424100591.67

  Þjóðhagfræði
  HAGF2ÞE05
  10
  hagfræði
  efnahagsþróun, hagkerfi, verðmyndun, þjóðhagsreikningar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfangum eru grunnhugtök og meginviðfangsefni hagfræðinnar kynnt ásamt því að fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðsþjóðfélagi. Fjallað er um markaði og verðmyndun. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um þjóðhagsreikninga og helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. Nemandinn fær þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna, hlutfallareiknings, vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Áhersla er lögð á að nemandinn geti hagnýtt sér Netið til öflunar hagfræðilegra upplýsinga.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum markaðshagkerfis og blandaðs hagkerfis
  • grunneiningum hagkerfisins og meginhlutverkum þeirra
  • lögmálum markaðarins og verðmyndun
  • hringrás opins, blandaðs hagkerfis
  • umsvifum hins opinbera í efnahagslífinu og aðferðum til fjármögnunar þeirra
  • helstu aðilum á peningamarkaði og hlutverkum seðlabanka
  • helstu ákvörðunarþáttum utanríkisviðskipta s.s. kenningum um hlutfallslega og hreina hagkvæmni
  • helstu áhrifaþáttum nafngengis gjaldmiðla og tilhögun við skráningu á gengi íslensku krónunnar
  • hugtakinu hagvöxtur, helstu ákvörðunarþáttum hans og vanda við mat á honum m.a. með tilliti til umhverfisvandamála
  • helstu vandamálum í efnahagslífinu s.s verðbólgu, atvinnuleysi og erlendri skuldasöfnun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja upp líkan fyrir markað
  • reikna út markaðsjafnvægi og verðteygni eftirspurnar
  • setja upp efnahagshringrás fyrir opið og blandað hagkerfi
  • reikna út helstu þjóðhagsstærðir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á samhengi hlutanna í hagkerfinu og efnahagsþróuninni
  • leggja sjálfstætt mat á upplýsingar sem fram koma í umræðu um efnahagsmál
  • taka þátt í umræðu um efnahagsmál
  • afla sér upplýsinga um helstu hagstærðir og ástand efnahagsmála
  • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.