Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424100804.79

  Þjóðhagfræði
  HAGF3ÞM05
  2
  hagfræði
  hagstjórn, markaðsbrestir, meginstefnur, þjóðarhagur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á starfsemi þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar. Innra samhengi í hagkerfinu er skýrt með hjálp efnahagshringrásarinnar og með einföldum líkönum. Fjallað er um markmið hagstjórnunar og helstu hagstjórnartæki. Kynntar eru meginstefnur og straumar sem tengjast hagfræði þjóðarbúsins. Fjallað er um markaðskerfið og nokkur grundvallareinkenni þess. Hegðun fyrirtækja í mismunandi samkeppnisformum er skoðuð og fjallað um áhrif fullkominnar og ófullkominnar samkeppni á velferð neytenda. Komið er inn á kenningar um ytri áhrif og markaðsbresti með áherslu á umhverfisvandamál sem skapast af framleiðslu og neyslu í iðnvæddum samfélögum. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
  HAGF2ÞE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • starfsemi þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar
  • innra samhengi í hagkerfinu
  • markmiðum hagstjórnunar og helstu hagstjórnartækjum
  • meginstefnum og straumum sem tengjast hagfræði þjóðarbúsins
  • markaðskerfinu og nokkrum grundvallareinkennum þess
  • hegðun fyrirtækja í mismunandi samkeppnisformum og áhrifum fullkominnar og ófullkominnar samkeppni á velferð neytenda
  • kenningum um ytri áhrif og markaðsbresti með áherslu á umhverfisvandamál
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja upp líkön fyrir markaði og reikna út kjörstöður við mismunandi samkeppnisform
  • setja upp einfalt haglíkan og reikna út áhrif ýmissa ytri áhrifa s.s. hagstjórnaraðgerða
  • skoða efnahagsþróunina í ljósi grundvallarkenninga í þjóðhagfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja sjálfstætt mat á upplýsingar sem fram koma í umræðu um efnahagsmál
  • taka þátt í umræðu um efnahagsmál
  • útskýra umhverfisvandamál sem skapast af framleiðslu og neyslu í iðnvæddum samfélögum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.