Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424296600.52

  Öldrun og samfélag
  ÖLFR2ÖS05
  2
  Öldrunarfræði
  Öldrun og samfélag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um helstu stefnur í öldrunarmálum hér á landi og þá hugmyndafræði sem er ríkjandi í þjónustu. Unnið er með lög og reglugerðir um málefni aldraðra og réttindi þeirra til þjónustu. Samfélagsleg þjónusta við aldraða verður einnig skoðuð í sögulegu ljósi og hvernig þarfirnar og þjónustan hafa breyst með breyttu samfélagi. Umfjöllun verður um sjálfræði aldraðra og stöðu þeirra og þátttöku almennt í samfélaginu, ásamt siðferðilegum álitamálum í þjónustu við eldri borgara, s.s. þjónustu á heimili, þjónustu við val á búsetu, félagsstarf og fleira. Fjallað verður um breytta sýn eldri borgara á eigið líf og þróun fjölskyldutengsla.
  ÖLFR2ÖL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndafræði og stefnu í öldrunarþjónustu á Íslandi.
  • lögum um málefni aldraðra.
  • helstu þáttum félagslegrar þjónustu.
  • hugmyndafræði um sjálfræði aldraðra.
  • fjölbreyttum aðstæðum eldri borgara í síbreytilegu samfélagi.
  • fjölbreyttu félagsstarfi aldraðra víða um landið.
  • stöðu aldraðra í nútímasamfélagi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla upplýsinga um opinbera og óopinbera þjónustu fyrir eldri borgara.
  • skoða og skilgreina hugmyndafræði um sjálfræði aldraðra.
  • greina og vinna með fjölbreyttar aðstæður eldri borgara í síbreytilegu samfélagi.
  • að veita öldruðum upplýsingar um réttindi þeirra og mögulega þjónustu.
  • gera grein fyrir fjölbreyttu félagsstarfi aldraðra víða um landið.
  • meta í umræðu og skriflegum verkefnum, stöðu aldraðra í nútímasamfélagi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta brugðist við og rökrætt ólíka hugmyndafræði og stefnur í öldrunarþjónustu á Íslandi og gera sér grein fyrir afleiðingum breyttrar hugmyndafræði. Metið með umræðum og verkefnum.
  • leiðbeina á hagnýtan hátt sem metið er með verkefnum.
  • vísa skjólstæðingum veginn um gildi og möguleika á félagslegri þjónustu sem metið er með umræðu í málstofu.
  • miðla hugmyndafræði um sjálfræði aldraðra sem metið er með verkefnalausnum ásamt málstofum þar sem álitamál eru greind og rökstudd.
  • bregðast við fjölbreyttum aðstæðum eldri borgara í síbreytilegu samfélagi. Metið með stuttum könnunum, spurningalistum eða viðtölum.
  • greina frá fjölbreyttu félagsstarfi aldraðra víða um landið sem metið er með kynningum og hópumræðum.
  • hagnýta í starfi þekkingu sína á stöðu aldraðra í nútímasamfélagi. Metið með munnlegum og skriflegum verkefnum sem sýna úrlausnir mála.
  Námsmat í áfanganum byggir á einstaklings- og hópverkefnum byggðum á lesefni, vettvangsferðum, upplýsingum fengnum af heimasíðum þjónustuaðila ásamt viðtölum við eldri borgara. Gerðar eru kannanir með spurningalistum eða viðtölum og slík verkefni kynnt með fyrirlestri.