Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424351957.15

  Listasaga
  LIST2LI05
  2
  listasaga
  byggingarlist, höggmyndir, listasaga, myndmennt
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Námefni áfangans eru helstu stefnur og straumar og listamenn í vesturheimi á sviði mynd-, höggmynda- og byggingarlistar frá upphafi til okkar daga. Kennsla byggist á fyrirlestrum kennara þar sem námsefnið er reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks verkefnavinna nemenda; úr námsefninu sjálfu eða öðru sem því tengist. Nemendur kynna sér sjálfir ýmsar tiltækar heimildir og vinna verkefni. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda og þátttöku í kennslustundum. Verkefni felast í rituðu máli þar sem taka skal sjálfstæða afstöðu til efnisins. Framsetning efnis er í samræmi við námsefnið, mjög myndræn.
  Æskilegt að hafa tekið einn til tvo áfanga í sögu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu stíleinkennum í mynd-, höggmynda- og byggingarlist í vesturheimi
  • samhengi listsköpunar frá upphafi fram á 20. öld í vesturheimi og helstu listamönnum
  • mikilvægi listsköpunar, menningarlegu samhengi og möguleikum sem listnám hefur upp á að bjóða
  • helstu hugtökum sem einkenna greinina
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta fjölbreytilega ásýnd lista
  • skiptast á skoðunum um sjónlistir
  • vinna úr heimildum á skipulegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um eðli lista
  • setja fram röksemdir fyrir skoðunum sínum
  • bera saman, finna tengsl, einfalda og draga ályktanir af listasögunni
  • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
  • vera læs á listmenningu og sögulega þróun hennar
  • stunda háskólanám í listgreinum
  • beita upplýsingatækni í þekkingarleit sinni
  Í áfanganum er lokapróf en vinnueinkunn er gefin út frá annarprófum, smærri æfingum, fyrirlestraverkefnum nemenda og virkni nemenda og þátttöku.