Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424432611.68

  Bókmenntir og bókmenntasaga eftir 1900
  ÍSLE3EE05(42)
  93
  íslenska
  Bókmenntir og bókmenntasaga eftir 1900.
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  42
  Í áfanganum er fjallað um íslenskar bókmenntir á 20. og 21. öld í samhengi við strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum hérlendis og erlendis á sama tímaskeiði. Nemendur kynnast helstu skáldum og rithöfundum tímabilsins, lesa verk eftir þá og reyna að átta sig á erindi þeirra við eigin samtíma og nútímann. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.
  ÍSLE3BÓ05(31)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • bókmenntasögu 20. og 21. aldar
  • erlendum menningarstraumum á íslenskar bókmenntir á tímabilinu
  • helstu hugtökum sem tengjast bókmenntastefnum tímabilsins
  • helstu bragarháttum, myndmáli og stílbrögðum sem notuð voru í ljóðum á tímabilinu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ljóð, smásögur og skáldsögur frá tímabilinu
  • lesa upphátt eigin texta og annarra með áherslu á ólíka viðtakendur og tilefni
  • semja eigin texta með mismunandi stíl
  • greina ólíka bragarhætti og lesa úr myndmáli og stílbrögðum ljóða frá tímabilinu
  • vinna undir leiðsögn kennara að bókmenntakynningu sem felur í sér greiningu bókmenntatexta, upplýsingaöflun og lestur fræðitexta og flytja munnlega með áherslu á framkomu og framsögn
  • skrifa ritgerð sem byggist á greiningu og túlkun texta með aðstoð hugtaka úr bókmenntafræði
  • nota handbækur og hjálparforrit um stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir hlutverki bókmennta í samfélaginu og áhrifum þeirra á einstakling og samfélag ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • gera grein fyrir nokkrum helstu höfundum og verkum tímabilsins ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • átta sig á listrænum einkennum ljóða, smásagna og skáldsagna frá tímabilinu og þeim ólíku bókmenntastefnum sem verkin tilheyra ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • greina málfarsleg áhrif mismunandi stíls og atriði sem lúta að framsetningu máls ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • tjá sig munnlega um efni áfangans með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu ...sem er metið með... fyrirlestri
  • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt ...sem er metið með... ritgerð
  • axla ábyrgð á eigin námi ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • taka virkan þátt í kennslustundum ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópvinnu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: fyrirlestur, ritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), skriflegt próf í lok annar og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.