Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424698412.18

  Almenn efnafræði
  EFNA2ME05
  19
  efnafræði
  atómið, efnajöfnur, efnatengi, mólreikningar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Áfanginn er grunnáfangi í efnafræði. Helstu viðfangsefni eru efna- og eðliseiginleikar efna, mælingar og meðferð talna, bygging atóma, frumefni, efnasambönd, jónir, læsi á lotukerfið og efnatengi. Helstu gerðir efnahvarfa, læsi á efnajöfnur og mikil áhersla á magnbundna útreikninga. Hugtökin mól og styrkir efna í lausnum, samband hita, þrýstings og rúmmáls fyrir gastegundir. Með samræðu er lögð áhersla á að tengja námsefnið reynsluheimi nemanda, auka víðsýni hans og beita rökhugsun.
  Að hafa lokið stærðfræði í grunnskóla með fullnægjandi hætti að mati skólans
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum í efnafræði
  • byggingu atóma og lotukerfinu
  • byggingu sameinda og gerð efnatengja
  • mólum og mólmassareikningum
  • mismunandi efnahvörfum
  • ástandsjöfnu gastegunda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota grunnhugtök í efnafræði
  • reikna reynsluformúlu efna, atómmassa, fjölda öreinda í atómi o.fl.
  • nota rafdrægni til að skilgreina efnatengi
  • rita nafn og formúlu ólífrænna efna
  • reikna út mól, massa og mólmassa
  • reikna út magnbundna þætti efnahvarfa
  • reikna út þrýsting, rúmmál, mól og hita í kjörgasi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta lotukerfið m.a. til að finna og útskýra eiginleika frumefna og jóna
  • nýta þekkingu úr öðrum greinum við verkefnalausnir í efnafræði
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf fólks og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • nýta þekkingu á efnajöfnum og mólhugtakinu til þess að útskýra magnbundna þætti efnahvarfa
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.