Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424699405.52

  Ólífræn efnafræði
  EFNA3OH05
  14
  efnafræði
  efnajafnvægi, hvarfhraði, orka, oxun, sýrur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Ólífræn efnafræði með áherslu á magnbundna reikninga og orkubreytingar í efnahvörfum. Hugtökin fríorkubreyting, óreiða og sjálfgengi skoðuð. Hvarfhraði efnahvarfa og áhrifaþættir hvarfhraða skoðaðir. Hraðajafnan notuð til útreikninga á hraðfasta, einnig er árekstrarkenningin og jafna Arrheniusar notuð til að reikna virkjunarorku. Farið í efnajafnvægi, jafnvægisefnahvörf, jafnvægisfasta og jafnvægislíkinguna. Sýrur og basar, bæði rammar og daufar sem og útreikningar á pH með hjálp klofningsfasta framkvæmdir. Oxunar- og afoxunarhvörf, spennuröð og oxunartölur notaðar til að ákvarða oxara og afoxara í efnahvörfum. Talsverð áhersla á útreikninga, gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.
  Hafa lokið a.m.k. 5 einingum í stærðfræði á 2. þrepi og EFNA2ME05 eða sambærilegum áfanga
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orku í efnahvörfum, sjálfgengni og fríorkubreytingu
  • hraðafræði efnahvarfa og hvarfhraða.
  • jafnvægi í efnahvörfum
  • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum
  • oxun og afoxun, oxunartölum og spennuröð málma.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita orkuhugtökum og reikna út orkubreytingar í tengslum við efnahvörf
  • reikna meðalhraða og upphafshraða efnahvarfa
  • nota jöfnu Arrheniusar til að bera saman hraða efnahvarfa við mismunandi hitastig
  • nota jöfnu Arrheniusar til að reikna virkjunarorku (Ea)
  • nota jafnvægisfasta og styrk efna til að reikna stöðu jafnvægis
  • beita útreikningum er tengjast sýrum og bösum til að finna styrk, jafnvægispunkt og pH
  • nota reglur um oxunartölur til að finna oxara og afoxara
  • nota afoxunarspennutöflur til að finna út hvort líklegt sé að efnahvarf verði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnafræði og aðrar náttúrufræðigreinar
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
  • leggja rökstutt mat á áreiðanleika niðurstaðna
  • taka þátt í rökræðum er lúta að málefnum sem tengjast efnafræði
  • tengja efnafræði við daglegt líf og umhverfi
  • útskýra útreikninga og leysa flóknari verkefni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.