Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424699875.78

  Verkleg efnafræði
  EFNA3VE05
  16
  efnafræði
  daufar sýrur, leysnijafnvægi, oxun, verklegar æfingar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Kafað dýpra í ýmsa þætti efnafræðinnar, m.a. með verklegum tilraunum, sem áður hefur verið fjallað um í fyrri áföngum eins og leysnijafnvægi og fellingar, hraða efnahvarfa og virkjunarorku, lögun, svigrúm og skautun sameinda, oxun og afoxun, sýrur og basar, bufferlausnir, efnafræði kjarnans og geislavirkni. Áfanginn byggir á fjölbreyttum verklegum æfingum og verkefnavinnu. Áhersla er lögð á tengingu við umhverfi nemenda og sjálfstæð, öguð vinnubrögð.
  EFNA3OH05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hraða og gangi efnahvarfa sem og virkjunarorku
  • efnajafnvægi, jafnvægislögmálinu og jafnvægisföstum
  • söltum í vatnslausn, leysni og leysnimargfeldi, Ksp
  • jafnvægi í sýru- og basalausnum, pH, bufferlausnum, títrun og jafngildispunkti
  • oxunar- og afoxunarhvörfum sem og stillingu oxunar-afoxunarjafna
  • áhrif skautunar á tengi milli sameinda á föstu og fljótandi formi
  • geislavirkni og kjarnhvörfum og hagnýtingu þeirra
  • vinnubrögðum og öryggi í verklegri efnafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna hraðafasta og virkjunarorku út frá mælingum
  • reikna helmingunartíma
  • teikna og túlka títrunarferil
  • beita nálgunum í reikningum
  • framkvæma verklegar æfingar í tilraunastofu
  • nota oxunartölur til að stilla efnajöfnur í súrum og basískum lausnum
  • reikna mólstyrk jóna eftir fellingu
  • teikna myndir er lýsa lögun sameinda
  • beita skipulegum aðferðum við úrlausn dæma
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á úrlausnir sínar og álykta um hvort þær standist
  • vinna eftir verkferlum í verklegum æfingum
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær í ræðu og rituðu máli
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.