Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424700353.66

  Aflfræði
  EÐLI2AO05
  19
  eðlisfræði
  aflfræði, hreyfifræði, kraftur, orka
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er lagður grunnur að aflfræði með hreyfilögmálum Newtons, varðveislu skriðþungans, eðliseiginleikum efnis og varðveislu orkunnar. Lögð er áhersla á stigstærðir, markverða stafi, óvissuútreikninga, vektorstærðir, eðlismassa, hreyfifræði, krafta, orku, þrýsting og varmaorku. Nemandi vinnur sjálfstætt og í hópum að lausn dæma og verklegra æfinga. Áhersla er lögð á tengingu við umhverfi og reynsluheim nemenda.
  5 einingar í stærðfræði á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun stærðfræði við lausn þrauta
  • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með
  • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði, aflfræði og varmafræði
  • hreyfilögmálum Newtons
  • varðveislulögmálum vélrænnar orku
  • varmaorku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota tölur og vigra í eðlisfræði
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
  • reikna aflfræði-, orku- og hreyfifræðiverkefni
  • teikna einföld tvívíð gröf sem t.d. lýsa hreyfingu eða orkunotkun
  • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir samband stærða frá gefnum forsendum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
  • nýta námsefni og gögn á markvissan hátt
  • nýta aðrar greinar, sérstaklega stærðfræði við lausn verkefna
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.