Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424700751.94

  Hreyfifræði
  EÐLI3VB05
  26
  eðlisfræði
  bylgjur og hreyfing, varmafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um gaslögmálið, varmafræði efna, gangfræði í tveimur víddum ásamt hringhreyfingu og sveiflu- og bylgjuhreyfingu. Í verkefnavinnu áfangans er lögð áhersla á nákvæmni í útreikningum, framsetningu, röksemdafærslu og notkun formúlna. Eins og í fyrri áfanga er lögð áhersla á að nemandinn geri tilraunir þar sem hann kynnist lögmálum eðlisfræðinnar af eigin raun og skrifi skýrslu um þær. Áhersla er lögð á tengingu við umhverfi og reynsluheim nemenda sem og sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.
  EÐLI2AO05 eða sambærilegur áfangi á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögmálum Charles, Boyle og Gay-Lussacs, ásamt lögmáli Daltons um eðalgös
  • hreyfingum agna í tvívíðu-rúmi
  • miðsóknarhraða og hröðun, ásamt miðsóknarkrafti agna í hringhreyfingu
  • jarðmiðjukenningunni , sólmiðjukenningunni , lögmáli Keplers um sporbauga, lögmáli Newtons um þyngdaraflið og þyngdarfastakenningunni
  • hegðun og sveiflum massa í fjaðrandi miðlum ásamt grunnskilning á eigintíðni
  • breytingum á stöðu-og hreyfiorku, ásamt hugtökum um skriðþunga.
  • einföldum bylgjuhreyfingum og ljósgeislafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna þrýstings-, hita- og rúmmálsbreytingu eðalgastegundar
  • reikna hreyfingar agna í tvívíðu-rúmi
  • reikna hreyfingum agna í hringhreyfingu
  • reikna mismunandi þyngdarsvið og sporbrautir
  • reikna einföld dæmi um sveifluhreyfingar og bylgjuhreyfingar
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
  • lesa fræðilegan texta sem tengist viðfangsefnum áfangans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim, meta og útskýra niðurstöður þeirra
  • nýta námsefni og gögn á markvissan hátt
  • nýta margvíslegar aðferðir til að leysa fjölbreytt viðfangsefni einn eða í samstarfi við aðra
  • greina, hagnýta og meta upplýsingar í margskonar formi (töluðu, rituðu og/eða myndrænu)
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum (s.s. stærðfræði og efnafræði) við lausn verkefna
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.