Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424701482.47

  Lífsleikni
  LÍFS2NS01
  2
  lífsleikni
  náms-og starfsfræðsla
  Samþykkt af skóla
  2
  1
  Nám í áfanganum felst fyrst og fremst í virkri þátttöku nemandans. Hann tekur saman náms- og starfsferilskrá og gerir grein fyrir framtíðaráformum sínum hvað varðar náms- og starfsval. Hann leitar upplýsinga um viðkomandi nám og / eða starf og kynnir fyrir samnemendum sínum. Nemandinn velur nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi eða starfsvettvang til kynningar. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaöflun og framsögn og framkomu við kynningu eigin verka fyrir samnemendum. Nemandanum gefst kostur á að taka áhugasviðskönnun sem kortleggur áhugasvið hans. Þá verður farið yfir tímaskipulag og vinnubrögð í námi. Loks er lögð áhersla á að bjóða sérskólum og skólum á háskólastigi að kynna námsframboð sitt.
  LÍFS1AL03 LÍFS1FL02 LÍFS2SV02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi góðrar náms- og ferilskrár
  • styrkleikum sínum og framtíðaráformum
  • leiðum til upplýsingaöflunar í tengslum við náms- og starfsval
  • miklvægi tímastjórnunar í námi og starfi
  • grunnatriðum námstækni í háskólanámi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • koma fram og kynna eigin náms- og starfsferilskrá
  • koma fram og kynna nám og / eða störf að loknum framhaldsskóla
  • afla upplýsinga um nám og störf að loknum framhaldsskóla
  • gera tímaáætlun sem tekur mið af núverandi námi
  • temja sér grunnatriði námstækni í háskólanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum
  • kortleggja eigin framtíðaráform varðandi náms- og sarfsval
  • gera sér grein fyrir áhugasviði sínu og möguleikum á náms- og srafsvali í samræmi við það