Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424702082.91

  Efnafræði, lögun sameinda og tengi
  EFNA3LT05
  13
  efnafræði
  Lögun sameinda og tengi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Hefðbundin kennsla fer fram í kennslutímum, þar sem hvatt er til umræðu og fyrirspurna eftir því sem tilefni gefast til. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. Auk þessa eru verklegar æfingar í raungreinastofu. Í raungreinastofu er tölvubúnaður sem gerir nemendum kleift að hefja skýrslugerð og útreikninga jafnframt tilrauninni. Lögð er áhersla á að nemendur noti tölvuforrit við úrvinnslu niðurstaðna. Nemendum er ætlað að tileinka sér og öðlast skilning á efni kennslutexta og viðbótarefni sem fram kemur í kennslustundum. Einnig eiga þeir að ná tökum á skýrslugerðarformi og tölfræðilegri úrvinnslu gagna í verklegum tilraunum.
  EFNA2AE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • skammtatölum, lögun og legu svigrúma, rafeindaskipan frumefna í grunnástandi
  • • lotubundnum eiginleikum frumefna
  • • Lewis-myndum
  • • lögun og skautun sameinda, VSEPR byggingum sameinda, svigrúmablöndun atómsvigrúma, sameindasvigrúmum (MO) tvíatóma sameinda
  • • vökvum og föstum efnum: jónaefnum og málmum, veikum efnatengjum, hamskiptum
  • • fasalínuritum
  • • magnbundnum eiginleikum lausna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • rita rafeindaskipan frumefna í grunnástandi
  • • álykta um hlutfallslega stærð atóma og atómjóna
  • • álykta um eiginleika frumefna út frá staðsetningu þeirra í lotukerfinu
  • • rita Lewispunktaformúlur efna
  • • reikna hvarfavarma út frá tengjaentalpíu
  • • spá fyrir um lögun og skautun sameinda út frá VSEPR líkaninu og teikna þær í þrívídd
  • • ákvarða svigrúmablöndun atóma í sameind
  • • teikna MO myndir
  • • útskýra eiginleika fastra efna og vökva út frá kröftum milli sameinda
  • • túlka fasalínurit
  • • framkvæma einfaldar verklegar æfingar í tilraunastofu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • beita skipulegum aðferðum við úrlausn dæma
  • • túlka orðadæmi og klæða þau í stærðfræðilegan búning
  • • setja upp jöfnur og leysa þær með viðeigandi mælieiningum
  • • leggja mat á úrlausnir sínar og álykta um hvort þær standist
  • • beita gagnrýninni hugsun og sýn innsæi og útsjónarsemi við lausnir verkefna
  • • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær í rituðu máli
  • • þróa skilning sinn á efnisheiminum
  • • átta sig á hlutverki efnatengja í heiminum
  • • víkka skilning sinn á því hvernig lögun efna hefur áhrif á efnahvörf og efniseiginleika
  Lokapróf, annarpróf, verklegar æfingar, heimadæmi.