Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424702499.97

  Stærðfræðigrunnur 2
  STÆF1BP04
  2
  Stærðfræði
  bókstafareikningur, forgangsröð aðgerða, hlutföll og prósentur, veldi og rætur
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AV
  Í áfanganum er leitast við að nemandinn tileinki sér forgangsröð aðgerða, undirstöðuatriði í bókstafareikningi, einfaldan jöfnureikning, að liða og þátta, vinna með veldi og rætur og reikna hlutföll og prósentur. Áhersla verður lögð á að efla rökhugsun með því að takast á við hagnýt stærðfræðiverkefni sem byggja á raunverulegum dæmum úr lífi nemandans. Aðalmarkið áfangans er að vekja áhuga nemandans á stærðfræði, að hann fái jákvæða mynd af stærðfræði, getu sinni til að leysa stærðfræðileg viðfangsefni og öðlist aukið sjálfstraust og vilja til að ná markmiðum sínum.
  Þessi áfangi er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi árangri að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forgangsröð reikniaðgerða
  • undirstöðu bókstafareiknings, jöfnum, liðun og þáttun
  • undirstöðu í velda- og rótareikningi
  • hlutföllum og prósentureikningi
  • mikilvægi einfaldrar stærðfræði í daglegu lífi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita undirstöðu reikniaðgerðum við lausn verkefna
  • beita forgangsröðun aðgerða í einföldum dæmum
  • skilja og reikna einfaldan bókstafareikning
  • leysa einfaldar jöfnur með einni óþekktri stærð
  • nota þáttun og liðun
  • nota velda og rótareglur við úrlausnir dæma
  • reikna hlutfalla- og prósentuverkefni
  • beita sjálfstæðum vinnubrögðum
  • eiga samtal við jafningja um úrlausn verkefna
  • nota reiknivélina við úrlausn dæma
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna skipulega að lausn dæma
  • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
  • miðla lausnum sínum
  • skilja forgangsröð aðgerða, bókstafareikning, jöfnur, liðun og þáttun, veldi og rætur, hlutföll og prósentur
  • skiptast á skoðunum við lausn fjölbreyttra verkefna
  • skilja áreiðanleika svara
  • nýta reikniaðgerðir til að reikna hagnýt verkefni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.