Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424703085.34

  Stærðfræðigrunnur 3
  STÆF1AH05
  3
  Stærðfræði
  algebra, hlutföll, hnitafræði, jöfnur, veldi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Í áfanganum er lagður grunnur að framhaldsskólastærðfræði á 2. þrepi með því að fara í undirstöður reikniaðgerða, almenn brot, bókstafareikning, jöfnur og veldi, hlutföll og vaxtareikning, hnitakerfið og jöfnu beinnar línu. Nemandinn beitir þekkingu sinni við lausn flóknari dæma en áður. Lögð er áhersla á að nemandinn þjálfist í skipulögðum vinnubrögðum, nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna og röksemdarfærslu.
  Fara eftir inntökuskilyrðum skólans hverju sinni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • reikniaðgerðum
  • reglum um forgangsröðun aðgerða
  • reikningi með almennum brotum
  • bókstafareikningi
  • einföldum veldareikningi
  • tvívíðu hnitakerfi
  • liðnun, þáttun og uppsettum og óuppsettum jöfnum
  • prósentu- og hlutfallareikningi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita undirstöðuatriðum talna- og bókstafareiknings, s.s. röð aðgerða, liðun og þáttun
  • leysa fyrsta stigs jöfnur með einni og tveimur óþekktum stærðum og að einangra eina stærð úr jöfnu með mörgum óþekktum stærðum
  • teikna graf beinnar línu í hnitakerfi, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfisins og skurðpunkta tveggja lína
  • finna jöfnur lína sem eru samsíða gefinni línu eða hornréttar á hana
  • reikna hlutföll og prósentur s.s. við útreikning á virðisaukaskatti, samsettum prósentum, vaxtareikning og vaxtavaxta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra
  • setja úrlausnir sínar fram skriflega á skiljanlegan og snyrtilegan hátt
  • þýða margs konar verkefni á stærðfræðimál og setja þau upp sem jöfnu eða annað stærðfræðilegt viðfangsefni
  • meta hvort svör eru raunhæf
  • skilja merkingu helstu stærðfræðitákna og hugtaka í námsefninu
  • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.