Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424703752.94

  Algebra, margliður og jöfnur
  STÆF2AM05
  1
  Stærðfræði
  algebra, jöfnur, margliður
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Viðfangsefni áfangans eru mengi, rauntalnakerfið, rétthyrnt hnitakerfi, margliður, jafna línu, jafna fleygboga, lausnir annars stigs jafna og lausnir ójafna, algildir og algildisjöfnur, velda- og rótarreikiningur. Í áfanganum er lagður grunnur að skipulögðum vinnubrögðum, röksemdafærslu og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  Að hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi hætti að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mengjum náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna
  • skráningu stakra talna og bila á talnalínu
  • frumtölum og þáttun, almennum brotum og tugabrotum
  • algebru, þáttun og liðun, algebru brotum
  • rótareikningi og veldareikningi með heilum og ræðum veldisvísum
  • rétthyrndu hnitakerfi og gröfum falla
  • margliðum, formerkjum og stigi þeirra og helstu reikniaðgerðum
  • fleygbogum, jöfnu fleygboga og lausnum annars stigs jafna
  • algildum og helstu eiginleikum þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna á nákvæman og skipulagðan hátt með tölur og táknmál stærðfræðinnar
  • skrá talnamengi s.s. lausnamengi jafna og ójafna og tákna þau á talnalínu eða á táknmáli stærðfræðinnar
  • vinna með almenn brot og tugabrot sem og að liða og þátta algebrustærðir
  • beita velda- og rótareglum til þess að einfalda veldastæður og rætur
  • leysa annars stigs jöfnur af ýmsum gerðum
  • teikna fleygboga og vinna bæði skriflega og myndrænt með eiginleika hans s.s. topppunkt, samhverfuás og skurðpunkta við ása hnitakerfis
  • beita grunnreikniaðgerðum á margliður og að finna núllstöðvar og formerki margliða með heiltölustuðlum
  • nota algildi til að finna fjarlægð milli puntka á talnalínu og leysa einfaldar jöfnur og ójöfnur með tölugildum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstyðja aðferðir sínar
  • skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.