Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424704722.79

  Heildun og diffurjöfnur
  STÆF3HD05
  2
  Stærðfræði
  diffurjöfnur, heildun, raðir, runur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Meginefni áfangans eru heildun, heildunaraðferðir, flatarmáls- og rúmmálsreikningur með heildi, diffurjöfnur af fyrsta stigi, runur og raðir. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Heildun, stofnföll, óákveðið og ákveðið heildi. Reiknireglur fyrir heildi. Flatarmál svæða sem afmarkast af gröfum falla reiknað með heildun. Heildunaraðferðir, s.s. innsetning, hlutheildun og liðun í stofnbrot. Rúmmál snúðs þegar snúið er um x –ás. Tengsl diffrunar og heildunar. Diffurjöfnur: Fyrsta stigs diffurjöfnur af ýmsum gerðum, s.s. óhliðraðar og hliðraðar, aðskiljanlegar breytur. Notkun diffurjafna við lausn hagnýtra dæma af ólíkum toga. Runur og raðir: Endanlegar og óendanlegar runur og raðir. Mismuna- og kvótarunur og -raðir. Samleitnar, óendanlegar kvótaraðir. Hagnýting runa og raða í verkefnum tengdum fjármálum og náttúruvísindum. Sannanir með stærðfræðilegri þrepun. Í áfanganum er lögð áhersla á skipulögð vinnubrögð, röksemdafærslur og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  STÆF3FD05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • stofnföllum falla og heildunarreikningi
  • helstu reglum um óákveðið og ákveðið heildi
  • ýmsum aðferðum við heildun
  • diffurjöfnum af fyrsta stigi
  • endanlegum og óendanlegum runum og röðum
  • tengslum diffrunar og heildunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna stofnföll og beita heildunaraðferðum til að heilda flóknari föll
  • reikna ákveðin heildi og finna flatarmál og rúmmál með heildareikningi
  • greina á milli ólíkra gerða fyrsta stigs diffurjafna og leysa þær með viðeigandi aðferðum
  • vinna með mismuna- og kvótarunur og -raðir
  • nota þrepunarlögmálið til þess að sanna að fullyrðing gildi um allar náttúrulegar tölur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • velja viðeigandi aðferðir til að leysa verkefni og beita þeim rétt
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum
  • fylgja og skilja röksemdafærslu í mæltu máli og í texta
  • leysa margvísleg viðfangsefni í öðrum námsgreinum og daglegu lífi
  • leysa hagnýt dæmi þar sem nota má heildun, diffurjöfnur eða runur og raðir
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.