Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424705947.84

  Ályktunartölfræði
  STÆF3ÖT05
  4
  Stærðfræði
  dreifingar, greiningar, tilgátuprófanir, öryggismörk
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Fjallað er um nokkrar aðferðir sem notaðar eru til að draga tölfræðilegar ályktanir. Nánar tiltekið verður rætt um notkun normaldreifinga og t-dreifinga til að finna öryggisbil og prófa tilgátur. Jafnframt er kynnt notkun kí-kvaðrat prófunar (Chi-square), dreifigreiningar og aðhvarfsgreiningar. Vinna einkennist af einstaklings- og samvinnuverkefnum. Verkefni eru að hluta unnin með aðstoð vasareikna og nemendur fá að kynnast því hvernig nota má tölvuforrit og/eða töflureikni til að leysa dæmi eins og þau sem unnið er með í áfanganum. Í áfanganum er lögð áhersla á skipulögð vinnubrögð, röksemdafærslur og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  STÆR2LT05 eða sambærilegur áfangi á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • normaldreifðri úrtaksdreifingu
  • öryggisbili og öryggismörkum
  • tilgátuprófunum
  • t-prófum, kí-kvaðrat-prófum og dreifigreiningu
  • línulegri aðhvarfsgreiningu og fylgni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna öryggisbil og túlka niðurstöður gera grein fyrir niðurstöðum slíkra útreikninga
  • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðilegt próf
  • reikna fylgni
  • reikna jöfnu bestu línu og spá á grundvelli hennar.
  • túlka fylgnistuðla
  • nota ýmis tölfræðipróf t.d. t-próf, kíkvaðrat-próf og F-próf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja og meta með gagnrýnum hætti tölfræðlegar upplýsingar í fjölmiðlum og fræðiritum
  • finna kerfisbundið aðferðir til að greina mismunandi tölulegar upplýsingar
  • vinna úr tölulegum upplýsingum með aðferðum ályktunar tölfræði og útskýra niðurstöður þeirrar vinnu
  • fjalla um tölfræði almennt og ályktunartölfræðileg viðfangsefni sérstaklega
  • nýta sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  • fylgja og skilja röksemdafærslu í mæltu máli og í texta
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.