Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424855288.8

  Stærðfræðigrunnur 3S
  STÆF1JF05
  4
  Stærðfræði
  almenn brot, flatarmál, jöfnur, rúmmál, veldi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Í áfanganum er lagður grunnur að framhaldsskólastærðfræði á 2. þrepi með því að fara í undirstöður reikniaðgerða, almenn brot, jöfnur og veldi, hlutföll og prósentureikning, hnitakerfið og jöfnu beinnar línu, flatarmál og rúmmál. Nemandinn beitir þekkingu sinni við lausn flóknari dæma en áður. Lögð er áhersla á að nemandinn þjálfist í skipulögðum vinnubrögðum, nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna og röksemdarfærslu.
  Fara eftir inntökuskilyrðum skólans hverju sinni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • reikniaðgerðum
  • reglum um forgangsröðun aðgerða
  • reikningi með almennum brotum
  • einföldum veldareikningi
  • tvívíðu hnitakerfi
  • uppsettum og óuppsettum jöfnum
  • prósentu- og hlutfallareikningi
  • flatarmáls og rúmmáls reikningi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita undirstöðuatriðum talnareiknings, s.s. röð aðgerða
  • leysa fyrsta stigs jöfnur með einni óþekkri stærð og að einangra eina stærð úr jöfnu með mörgum óþekktum stærðum
  • teikna graf beinnar línu í hnitakerfi, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfisins og skurðpunkta tveggja lína
  • reikna hlutföll og prósentur s.s. við útreikning á virðisaukaskatti og samsettum prósentum
  • reikna flatarmál og rúmmál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra
  • setja úrlausnir sínar fram skriflega á skiljanlegan og snyrtilegan hátt
  • þýða margs konar verkefni á stærðfræðimál og setja þau upp sem stærðfræðilegt viðfangsefni
  • meta hvort svör eru raunhæf
  • skilja merkingu helstu stærðfræðitákna og hugtaka í námsefninu
  • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.