Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424855498.57

  Hagnýt algebra og rúmfræði
  STÆF2TE05(AV)
  6
  Stærðfræði
  algebra, rúmfræði, tugveldi, veldareikningur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á skilning á; tölum, talnamengjum, fallhugtakinu og hagnýtingu þess, færni í algebru, notkun velda- og vaxtareiknings, tugveldarithætti og Evklíðskri rúmfræði. Kynnt er hvernig nota má föll til að leysa hagnýt verkefni og færa fyrirbrigði á sviði viðskipta-, náttúru- og samfélagsfræði í stærðfræðilegan búning. Nemandinn beitir þekkingu sinni við lausn flóknari dæma en áður. Lögð er áhersla á að nemandinn þjálfist í skipulögðum vinnubrögðum, nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna og röksemdarfærslu.
  Að hafa lokið grunnskóla með fullnægjandi hætti að mati skólans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengum reiknireglum
  • deilanleika út frá frumþáttun
  • veldareglum, venslum velda og róta
  • fyrsta og annars stigs jöfnum og ójöfnum
  • hugtökum Evklíðskrar rúmfræði
  • hlutföllum lengda, flatarmála og rúmmála
  • margliðum, fleygboga og hornaföllum
  • vaxtareikningi og flóknari prósentureikningi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja viðfangsefni fram á táknmáli stærðfræðinnar og túlka niðurstöður
  • frumþátta, rita tölur með tugveldarithætti og beita velda- og rótareglum
  • leysa annars stig jöfnur og algebrubrot
  • beita Evklíðskri rúmfræði og vinna með hnitakerfi í sléttum fleti
  • nota vísindavasareikna við lausn dæma og þrauta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra
  • setja úrlausnir sínar fram skriflega á skiljanlegan og snyrtilegan hátt
  • þýða margs konar verkefni á stærðfræðimál og setja þau upp sem jöfnu eða annað stærðfræðilegt viðfangsefni
  • meta hvort svör eru raunhæf
  • skilja merkingu helstu stærðfræðitákna og hugtaka í námsefninu
  • vinna sjálfstætt með aðferðir í stærðfræði
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.