Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424897855.34

  Venjur, lífsstíll og umhverfi
  ÞÝSK1AU05
  20
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Unnið er sem fyrr með málfærniþættina lesskilning, hlustun, ritun og tal. Áherslan er á áfram á nánasta umhverfi nemandans og þeir vinna með ýmis þemu tengdu því t.d. mat, heimilið, tísku, listir og skólann. Í tengslum við þessi þemu er siðum og samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur tileinka sér ný málfræðiatriði og orðforði aukinn enn frekar.
  ÞÝSK1TM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • ólíkum textagerðum og geti greint mun á skrifuðu og töluðu máli
  • meginatriðum þýskrar málfræði
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • öllum helstu framburðarreglum þýskunnar
  • menningu og mannlífi þýskumælandi landa og þekki helstu samskiptavenjur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja lykilatriði texta t.d. blaða- og bókmenntatexta með meiri orðaforða en áður og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir tilgangi lestursins hverju sinni
  • skilja talað mál um almenn kunnugleg efni og fyrirmæli kennara
  • greina aðalatriði í kvikmynd þegar fjallað er um afmörkuð efni
  • taka þátt í samræðum um þekkt efni og tjá skoðun sína um athæfi hversdagsins með því að beita kurteisis- og málvenjum við hæfi og geta spurt og svarað spurningum
  • halda stutta kynningu á undirbúnu efni þar sem tungumálinu er beitt samkvæmt getustigi áfangans
  • rita styttri texta um þekkt efni (útdrátt, umsögn, myndalýsingar) og geta tjáð skoðanir og ályktanir skriflega
  • beita málfræði- og málnotkunarreglum úr fyrri áföngum
  • hafa öðlast öryggi í notkun upplýsingatækni og hjálpargagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á tiltölulega einfaldan hátt, munnlega og skriflega um þekkt málefni og geta sagt frá skoðunum sínum og reynslu á flóknari hátt en áður
  • bjarga sér á þýsku við hversdagslegar aðstæður í almennum samskiptum
  • skilja aðalatriðin í mismunandi frásögnum og textagerðum og geta dregið ályktanir ef efnið er kunnuglegt
  • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
  Námsmat er útfært í kennsluáætlunum í samræmi við skólanámsskrá.