Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424943134.51

  Annars stigs jöfnur, hnitakerfið, algebrubrot og vísisföll
  STÆR2JV05(21)
  99
  stærðfræði
  2. stigs jöfnur, hnitakerfið og algebrubrot, vísiföll
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  21
  Í áfanganum er lagður grundvöllur að skilningi á rauntalnakerfinu og fallhugtakinu ásamt góðri færni í algebru. Fjallað er um algebrubrot, annars stigs jöfnur, vísisföll, logra, föll og hnitakerfi og jöfnur og hnitakerfi.
  STÆR2XZ05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuatriðum algebru
  • þáttun og liðun algebrustærða
  • styttingu og samlagningu algebrubrota
  • veldum og rótum
  • gröfum falla, fleygboga og vísisföllum
  • annars stigs jöfnum og lausnum á þeim
  • veldisjöfnum og lausnum á þeim
  • logrum
  • deilingu margliða.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þátta og liða
  • stytta og leggja saman algebrubrot
  • beita veldareikningi og logrum
  • teikna gröf falla og lesa úr þeim
  • leysa annars stigs jöfnur og veldisjöfnur
  • teikna graf falls.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • útskýra hugmyndir sínar og verk ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • beita skipulegum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu ...sem er metið með... verkefnum/prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggist á verkefnum sem nemendur vinna í kennslustundum og utan þeirra, skriflegum prófum sem lögð eru fyrir nemendur (bæði kaflaprófum yfir önnina og yfirlitsprófi í lok hennar) auk virkni nemenda í kennslustundum.