Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425031094.42

  Kenningar og rannsóknaraðferðir
  FÉLA2AR05
  25
  félagsfræði
  aðferðafræði rannsókna í félagsfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um helstu kenningar og rannsóknaraðferðir greinarinnar. Tengsl einstaklinga og samfélags eru skoðuð og greind í ljósi ólíkra kenninga. Í áfanganum er farið vítt og breitt yfir svið félagsfræðinnar og nemendur fá þjálfun í að beita félagsfræðilegu innsæi. Bornar verða saman eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og tengsl þeirra við kenningar. Nemendur fá þjálfun í að beita rannsóknaraðferðum og fylgja vísindalegu rannsóknarferli. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist dýpri skilning á hugtökum en áður, setji þau í fræðilegt samhengi og tengi við umhverfi og reynsluheim sinn. Nemandinn er þjálfaður í að beita sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum.
  FÉLA2FA05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sjónarhornum félagsfræðinnar
  • samskipta-, samvirkni- og átakakenningum
  • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • helstu hugtökum aðferðafræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • beita kenningum og hugtökum á mismunandi viðfangsefni
  • beita rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni
  • taka fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá félagsleg efni út frá mismunandi sjónarhornum félagsfræðinnar
  • leggja mat á rannsóknir í félagsvísindum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best
  • meta eigið vinnuframlag
  • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.