Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425035508.48

  Miðausturlandasaga
  SAGA3AM05
  17
  saga
  alþjóðlegt samhengi, kynjahlutverk og íslam, ríki Miðausturlanda
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Fjallað er um tilurð ríkja í Miðausturlöndum eftir fyrri heimsstyrjöld og aðkomu Evrópuríkja og Bandaríkjanna að málefnum þessa heimshluta. Þá er fjallað um íslam, upphaf, þróun og sögu þessara trúarbragða og samspil við stjórnmál í gegnum tíðina. Þá verða kannaðar orsakir fyrir deilum Ísraela og Palestínuaraba og ljósi varpað á stöðuna eins og hún blasir við nú um stundir. Staða kvenna í Miðausturlöndum verður sérstaklega skoðuð og jafnframt hugað að málefnum múslimskra kvenna í Evrópu í dag. Þá verða kannaðar ástæður fyrir uppgangi ýmissa “herskárra” hópa í Miðausturlöndum og hugað að fyrirbærinu ”íslamsvæðing” í Evrópu og víðar. Þá verða skoðaðar helstu ástæður fyrir árásunum á Bandaríkin 11. september 2001 og svar þeirra við þeim. Að lokum verður fjallað um stöðu Bandaríkjanna í alþjóðastjórnmálum í dag. Áhersla á að tengja námsefnið reynsluheimi nemanda, auka víðsýni hans, rökhugsun og sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  SAGA2SÍ05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilurð og orsökum fyrir uppskiptingu Miðausturlanda eftir fyrri heimsstyrjöld
  • samspili trúar og stjórnmála í þessum heimshluta
  • helstu átökum þessa heimshluta á 20. öld til nútímans, m.a. deilu Ísraela og Palestínuaraba
  • hinum ýmsu hópum og samtökum sem á Vesturlöndum eru skilgreindir sem “öfgasamtök” og/eða “hryðjuverkasamtök”
  • helstu vandamálum sem við er að glíma varðandi innflytjendur í Evrópu, einkum frá hinum íslamska heimi
  • mismunandi stöðu kvenna í hinum íslamska heimi
  • stöðu Bandaríkjanna í alþjóðlegu samhengi og viðbrögð þeirra við hryðjuverkaárásum 11. sept. 2001
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina orsakir fyrir átökum í Miðausturlöndum
  • nota fræðileg vinnubrögð við þekkingaröflun sína
  • nota fjölbreyttar aðferðir til að miðla þekkingu sinni á efni áfangans
  • meta átök í þessum heimshluta út frá eigin forsendum og skilningi
  • lesa fræðilega texta á íslensku og ensku og túlka merkingu þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra orsakir átaka í Miðausturlöndum
  • skilja betur aðstæður fólks í þessum heimshluta í dag og átta sig á tengslum fortíðar við nútímann
  • útskýra árekstra sem orsakast af ólíkri menningu
  • miðla sögulegum álitaefnum á skýran hátt í ræðu og riti
  • taka þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um þau álitaefni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  • nýta sér upplýsingatækni í þekkingarleit og miðlun þekkingar á gagnrýninn og skapandi hátt
  • beita gagnrýninni hugsun á viðfangsefni sögunnar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.