Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425036087.01

  Kynjafræði
  FÉLA3KJ05
  22
  félagsfræði
  Kynja– og jafnréttisfræðsla, samfélagsrýni
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um sögu jafnréttisbaráttu á Íslandi og stöðu jafnréttismála í dag; karl– og kvenmennsku, fjölmiðla, klámvæðingu, kynbundið ofbeldi, stjórnmál og margt fleira. Ýmsar birtingarmyndir kynjakerfisins skoðaðar og greindar. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni, nemendur eru hvattir til að temja sér gagnrýna hugsun, vera virkir og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum um eigin viðhorf og annarra.
  ÍSLE2HS05 og 5 einingar í félagsfræði eða sambærilegir áfangar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum jafnréttismála
  • birtingarmyndum kynjaskekkju í nærsamfélagi
  • birtingarmyndum kynjaskekkju út frá alþjóðlegu sjónarhorni
  • sögu jafnréttisbaráttunnar og áfangasigrum
  • stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi fyrr og nú
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka þátt í umræðum um algeng álitamál sem tilheyra kynjafræðinni
  • mynda sér skoðun á algengum álitamálum sem tilheyra kynjafræðinni
  • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  • meta jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra skoðanir sínar m.t.t. kenninga kynjafræðinnar og hugtaka
  • fjalla um samfélagið út frá sjónarhorni kyns og kynferðis með gagnrýnum augum og tengja hugmyndir kynjafræðinnar við eigin veruleika
  • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
  • tengja menningu, gildi og verðmæti samfélagsins við eigið líf
  • ígrunda viðhorf sín
  • setja sig í spor annarra
  • dýpka skilning sinn á samfélaginu sem hann býr í
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.