Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425036625.05

  Trúarbragðasaga
  SAGA2UT05
  30
  saga
  eðli og þróun trúarbragða, trúarlíf á Íslandi, uppruni
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Fjallað um trúarbrögð í víðu samhengi. Reynt verður að grafst fyrir um tilurð, sögu og þróun hinna ýmsu trúarbragða, könnuð verður sérstaða þeirra og tengsl við önnur trúarbrögð. Skoðað verður hvernig trúarbrögðin móta lifnaðarhætti, siði, venjur, gildismat, hugsunarhátt og heimsmynd fólks í ýmsum menningarsamfélögum. Mest verður fjallað um sögu og einkenni eingyðistrúarbragðanna gyðingdóms, kristni og íslam. Fjallað verður um tengsl þessara trúarbragða og stöðu þeirra í nútímanum. Þá verður nokkur áhersla lögð á að kanna fjölbreytt trúarlíf Íslendinga nú á tímum. Lögð er áhersla á að nemendur þjálfist í notkun heimilda og lestri fræðilegra texta, gagnrýninni hugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum.
  SAGA2SÍ05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • meginlínum í trúarbrögðum mannkyns, skiptingu jarðarbúa eftir trúarbrögðum og helstu tölfræðilegu staðreyndum varðandi efnið
  • uppruna, eðli og þróun nokkurra fjölgyðistrúarbragða
  • uppruna og þróun eingyðistrúarbragðanna gyðingdóms, kristni og íslam
  • þrískiptingu kristninnar í kaþólsku kirkjuna, rétttrúnaðakirkjuna og mótmælendakirkjudeildir og ástæðum fyrir skiptingu og mismun
  • klofningi innan íslams, ástæðum hans og áhrifum á nútímann
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fræðilega texta og túlka merkingu þeirra
  • ræða og rita um trúmál af þekkingu og fordómaleysi
  • nota heimildir á gagnrýninn hátt
  • miðla þekkingu sinni til annarra á fjölbreyttan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra þróunarlínur helstu trúarbragða, einkenni þeirra, mismun og innbyrðis tengsl
  • taka þátt í umræðum um trúmál af þekkingu og fordómaleysi
  • meta gildi frétta, heimildamynda og annars efnis um trúmál með gagnrýnu hugarfari og af þekkingu og víðsýni
  • átta sig á innbyrðis tengslum og líkindum á milli fjölgyðistrúarbragða
  • skilji innbyrðis tengsl og skyldleika eingyðistrúarbragðanna og þau atriði sem eru ólík, t.d. varðandi helgihald og afstöðu þeirra til spámanna
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.