Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425037174.98

  Saga, samskipti og skóli
  UPPE2UK05
  9
  uppeldisfræði
  kennismiðir, samskipti og skóli, uppeldis- og menntunarfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á kynningu á fræðigreininni uppeldis- og menntunarfræði, fjallað um sögu og hagnýtingu. Hugtakið uppeldi er tekið til umræðu og gildi uppeldis fyrir einstakling og samfélag. Mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis eru skoðuð í ljósi mismunandi viðhorfa til uppeldis og menntunar í Evrópu síðustu aldir. Nemendur kynnast hugmyndafræði og uppeldisaðferðum nokkurra þekktra uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á uppeldis- og skólastarf í Evrópu. Þeirra á meðal eru Rousseau, Vygotsky, Fröbel, Margrét Pála, Montessori og Dewey. Nemendur læra um þroskaferil barna og unglinga, áherslur á þróun sjálfsins, vitsmuna-, siðgæðis- og félagsþroska. Má þar nefna Piaget, Freud, Kohlberg og Selman. Fjallað verður um kynhlutverk og helstu birtingamyndir s.s. í fjölskyldum, fjölmiðlum, auglýsingum o.s.frv. Mikilvægi hreyfingar, næringar og svefns fyrir börn og unglinga. Samskipti og breytingar í lífi fjölskyldunnar eru skoðaðar og samskipti almennt t.d. í vinahópum, íþróttafélögum og skólum. Mikilvægt er að nemandinn fái þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum við að leita upplýsinga, vinna úr gögnum, kynna niðurstöður skriflega og/eða munnlega, einnig er lögð áhersla á samvinnu.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum
  • gildi uppeldis fyrir einstakling og samfélag
  • aðalatriðum í sögu uppeldis og menntunar
  • grundvallarhugmyndum nokkurra uppeldisfræðinga
  • leiðum til að útskýra þroskaferil barna
  • kynhlutverkum og áhrifum samfélagsmiðla
  • mikilvægi alhliða hreyfingar og heilbrigðra lífshátta
  • mikilvægi jákvæðra samskipta í fjölskyldum og samfélaginu almennt
  • meginþáttum í leikskólastarfsemi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla eigin hugmyndum um uppeldi
  • meta ólík sjónarmið til uppeldisaðferða
  • greina áhrif auglýsinga, kvikmynda, tónlistar o.fl. á hugmyndir um staðalmyndir og kynhlutverk
  • skoða mismunandi framboð á íþrótta- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga
  • greina vandamál sem koma upp í samskiptum barna, unglinga og fullorðinna
  • skoða innra starf leikskóla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja gagnrýnið mat á hvað er líklegt til árangurs í uppeldi barna og unglinga
  • hagnýta þær kenningar sem fjallað hefur verið um og sett fram í raunhæfum verkefnum
  • yfirfæra umfjöllun um áhrif samfélagsmiðla á eigið líf
  • leysa þau vandamál sem upp geta komið í samskiptum á ábyrgan hátt og setja sig í spor annarra
  • taka þátt í málefnalegum umræðum um uppeldi og færa skýr rök fyrir afstöðu sinni
  • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýninn hátt og setja fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.