Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425037472.89

  Viðburðastjórnun, tómstunda- og félagsmálafræði
  UPPE2FF05
  7
  uppeldisfræði
  forvarnir, félagsmál, tæknimál, áætlanagerð
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um tómstundastarf, félagsmál og viðburði. Lögð er áhersla á að nemandinn kynnist fjölbreyttu starfi sem viðkemur skipulagningu hverskonar viðburða og tómstundastarfs. Kynntar eru helstu gerðir áætlana s.s. fjárhags- og aðgerðaráætlanir ásamt lögum og reglum sem gilda hverju sinni um viðburði og tómstunda- og félagsmálastarf. Nemandinn fær kynningu á tækni sem nýtist við viðburði og skýrslugerð. Með öflugu tómstunda- og félagsmálastarfi er lagður grunnur að menningar- og uppeldishlutverki sem getur skapað tækifæri og þekkingu. Tómstundir og félagsmál þarf að miða við samfélagið og þær breytingar sem verða á því hverju sinni. Gott félagslíf og tómstundir stuðla að forvörnum og því er mikilvægt að miða undirbúning og þátttöku að skemmtun án vímuefna. Í góðu félags-og tómstundastarfi er lagður grunnur að góðu samfélagi, samvinnu, rökhugsun, ábyrgð og víðsýni.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnskipulagi á stjórnun og skipulagi viðburða í tómstundastarfi og félagslífi
  • rannsóknarstarfi á eftirspurn og áhuga viðburða
  • áætlanagerð
  • fjárhagsáætlunum og aðgerðaáætlunum
  • viðburðastjórnun þar sem lög og reglur eru virtar
  • uppbyggilegu tómstundastarfi þar sem forvarnir eru hafðar að leiðarljósi
  • viðburðastjórnun sem skaðar ekki umhverfi og hefur ekki slæm áhrif á samfélagið
  • tækjum og tækni sem þarf til þess að halda viðburð
  • skýrslugerð þar sem mat er lagt á hvernig tókst að framkvæma viðkomandi viðburð
  • samningagerð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota skipulag sem byggt hefur verið í kringum viðburði
  • stýra viðburðum í sátt og samlyndi við umhverfið
  • gera áætlanir sem þarf fyrir viðburði
  • skoða hvaða lög og reglur gilda hverju sinni
  • hafa yfirsýn yfir verkefni sem þarf að leysa í félagsmála-og tómstundastarfi
  • vera mótttækilegur fyrir breytingum sem verða í samfélaginu og miða tómstundastarf við það
  • miðla áfram þekkingu sem fengist hefur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skipuleggja smærri viðburði
  • fá tilskilin leyfi fyrir viðburðum
  • gera samninga og fjárhagsáætlanir eða aðrar áætlanir fyrir viðburði og tómstundastarf
  • vinna úr rannsóknargögnum á tómstundum
  • vera opinn fyrir hugmyndum og nýta sér nýjungar
  • beita grundvallaratriðum forvarna
  • meta eigið vinnuframlag og annarra á gagnrýninn hátt
  • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.