Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425037967.49

  Verkefna og rannsóknaráfangi
  UPPE3VR05
  3
  uppeldisfræði
  heimildavinna, rannsóknaraðferðir, rannsóknarferli, upplýsingaöflun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Kynntar verða helstu rannsóknaraðferðir og rannsóknarferli sem viðhöfð eru í uppeldis- og menntunarfræðum. Nemendur eiga að öðlast færni í að vinna sjálfstætt undir leiðsögn kennara. Þeir vinna eitt stórt rannsóknarverkefni og hafa nokkuð frjálsar hendur um val á viðfangsefni. Viðfangsefnin verða að tengjast uppeldisaðstæðum barna og unglinga eða efnisþáttum sem hafa verið til umfjöllunar í fyrri uppeldisfræðiáföngum. Mikilvægt er að nemendur sýni frumkvæði í vali á viðfangsefnum. Nemendahópar geta haft samvinnu við verkefnaval, skipst á gögnum og borið saman aðstæður barna í ólíkum löndum, t.d. með notkun upplýsingatækni.
  UPPE2MU05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markmiðum og mikilvægi tímaramma
  • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • því sem hefur áhrif á val á rannsóknaraðferð
  • sértækum hugtökum og mikilvægi þeirra
  • siðferði í rannsóknum
  • réttri notkun heimilda, heimildaöflun og heimildaskráningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota fræðilegan texta á gagnrýninn hátt
  • beita viðeigandi rannsóknaraðferð á margvísleg viðfangsefni
  • skipuleggja vinnu sína
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
  • sýna ekki svipbrigði, fordóma eða hlutdrægni í rannsóknarferlinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna frumkvæði um val á viðfangsefni og afmarka það
  • leggja mat á hvaða rannsóknarðaðferðir henta best við margvíslegar aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • vinna á ábyrgan og traustan hátt úr þeim upplýsingum sem nemandinn aflar
  • vinna sjálfstætt og skipuleggja tíma sinn
  • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti og rökstyðja
  • meta eigið vinnuframlag og frammistöðu sem og annarra á gagnrýninn hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.