Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425038375.27

  Þroskasálfræði
  SÁLF2SÞ05
  26
  sálfræði
  sjálfsmynd, þroskahömlun, þroskakenningar, þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar allt frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig verður vikið að þroskahömlum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í að rökræða álitamál eins og barneignir táninga, fóstureyðingar eða starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina verða skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga. Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda. Áhersla á að tengja verkefnin reynsluheimi nemanda, auka víðsýni hans, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þroska mannsins út frá sálfræðinni
  • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
  • framlagi þroskasálfræðinnar til samfélagsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum til að miðla þekkingu sinni
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  • greina upplýsingar og setja í fræðilegt samhengi
  • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla upplýsinga, vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
  • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.