Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425045370.68

  Siðfræði
  HEIM2SS05
  10
  heimspeki
  gagnrýnin hugsun, réttlæti og ranglæti, siðferði og siðfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Nemendur kynnast helstu kenningum siðfræðinnar. Fjallað verður um undirstöður siðferðis og löggjafar, um meint algildi þeirra eða afstæði og tilkomu ríkis og siðgæðis. Fjallað verður um hugtök eins og ábyrgð, sök, löggengi, iðrun, böl og siðleysi og leitast við að svara fjölbreytilegum spurningum og rædd viðhorf t.d. um hvort refsa eigi brotamönnum eða „lækna“ þá, hvort ofdrykkja sé sjúkdómur eða löstur, fóstureyðingar og líknardráp. Áhersla á að auka víðsýni nemanda, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu siðfræðinnar, helstu hugtökum og löggjöf
  • eigin hugmyndum og skoðunum á ýmsum siðferðislegum málefnum
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun á eigin hugmyndir og skoðanir sem og annarra
  • beita heimspekilegri nálgun á einfalda texta um siðferðileg málefni
  • taka þátt í heimspekilegri rökræðu
  • tengja siðfræði við eigin reynslu og veruleika
  • hugsa sjálfstætt um siðferðileg álitamál með gagnrýnum hætti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér nýja þekkingu á markvissan hátt
  • skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í
  • vinna sjálfstætt og í hóp
  • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti og rökstyðja
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.