Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425045862.39

  Rit heimspekinga
  HEIM3HR05
  7
  heimspeki
  klassísk heimspekirit, samræða og rökræða um frumspeki, siðfræði, þekkingarfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum eru tekin fyrir klassísk heimspekirit og æfð rökgreining og rökræða. Lögð er áhersla á samræðu þar sem æfð er rökgreining, rökræða, virðing fyrir skoðunum annarra og skapandi hugsun. Leitast er við að fara nákvæmar í eina af undirgreinum heimspekinnar s.s. siðfræði eða þekkingarfræði. Áhersla á að auka víðsýni nemanda, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
  HEIM2HK05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sérstöðu heimspeki meðal fræðigreina
  • grundvallaratriðum tiltekinna undirgreina innan heimspekinnar
  • helstu heimspekingum sögunnar og kenningum þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita heimspeki á ýmisleg vandamál, t.d. siðferðileg eða þekkingarfræðileg
  • greina heimspekileg vandamál frá öðrum vandamálum
  • beita heimspekilegri nálgun á sígilda texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í heimspekilegri rökræðu
  • beita gagnrýninni hugsun, virða skoðanir annarra og taka uppbyggilegri gagnrýni
  • taka afstöðu til mála út frá þeim grunni sem áfanginn byggir á
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.