Það kom upp villa senda inn  Áfangi

    Áfangi Nánari upplýsingar


    Búið til: 1425119447.93

    Grunnáfangi í spænsku
    SPÆN1RL05
    29
    spænska
    lestur, ritun, tal og hlustun
    Samþykkt af skóla
    1
    5
    AV
    Byrjunaráfangi þar sem megináhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemandinn er markvisst þjálfaður í lesskilningi á hagnýtum orðaforða til að geta lesið og skilið einfaldan texta um kunnugleg efni. Lögð er áhersla á lesskilningsþjálfun s.s. tal, hlustun og ritun, með það að markmiði að nemandi verði sjálfbjarga við sérstakar aðstæður og geti spurt og svarað einföldum spurningum. Áhersla er lögð á réttan framburð, markvissa og reglulega uppbyggingu orðaforða og grunnatriði málnotkunar. Menning spænskumælandi landa er fléttuð inn í áfangann. Gagnkvæm virðing og umhyggja er höfð að leiðarljósi í kennslutímum. Áfanginn krefst þess að nemandinn geri sér grein fyrir eigin ábyrgð á náminu og sýni sjálfstæð vinnubrögð og nemendum er kennt að nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í áfanganum.
    engar
    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
    • grundvallaratriðum málkerfisins
    • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðun þessa áfanga
    • tungumálinu og útbreiðslu þess
    • mannlífi, menningu og siðum í þeim löndum þar sem tungumálið er talað
    Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
    • tjá sig skriflega og munnlega um það sem tengist honum náið
    • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
    • skilja einföld fyrirmæli og helstu kveðjur og kurteisisávörp
    • skilja einföld samtöl
    • skilja þegar talað er um tölur og tímasetningar
    • nota upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í tungumálanámi
    • bjarga sér við sérstakar aðstæður
    Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
    • gera sig skiljanlegan um einföld atriði
    • vera sjálfbjarga við sérstakar aðstæður
    • spyrja til vegar
    • spyrja og svara einföldum spurningum
    • segja frá daglegum athöfnum
    • auka meðvitund um eigin leiðir til að tileinka sér tungumálið
    Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.