Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425120749.82

  Framhaldsáfangi í þýsku
  ÞÝSK1HT05
  21
  þýska
  Hlustun, lestur, ritun, tal (A1)
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Framhaldsáfangi þar sem áframhaldandi áhersla er lögð á að nemandinn bæti við undirstöðuatriði tungumálsins. Þjálfun í lesskilningi aukin ásamt dýpkun á samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. Markvisst er bætt við orðaforða og málnotkun aukin, þar sem áhersla er lögð á réttan framburð og skilning þannig að nemandi m.a. lesið og skilið stutta texta, tjáð sig skriflega og munnlega um efni sem tengjast athöfnum daglegs lífs. Hluti námsins er kynning á siðvenjum þýskumælandi landa með sérstöku tilliti til jafnréttis og sköpunar. Áhersla er lögð á frumkvæði nemandans og að hann beri ábyrgð á eigin námi.
  ÞÝSK1RL05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðeigandi orðaforða áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • framburði
  • samskiptavenjum, menningu og siðvenjum þýskumælandi þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja fyrirmæli og setningar sem tengjast daglegum athöfnum
  • skilja leiðbeiningar og fyrirmæli
  • skilja þegar fjallað er um atburði daglegs lífs
  • skrifa stutta texta í nútíð, framtíð og liðinni tíð
  • óska eftir og geta veita upplýsingar
  • greina lykilatriði í texta
  • tjá sig skriflega og munnlega um kunnugleg efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta viðeigandi mál- og samskiptavenjur við mismunandi aðstæður
  • útskýra siðvenjur þýskumælandi landa
  • koma á framfæri eigin skoðun, þekkingu og tilfinningum
  • velja námsaðferðir við hæfi
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í málinu
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.