Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425121098.81

  Lokaáfangi í þýsku
  ÞÝSK1RS05
  23
  þýska
  hlustun, lestur, ritun, tal(A1)
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  AV
  Lokaáfangi þar sem virki orðaforðinn er notaður markvisst í tjáningu og aukið við hann.Viðfangsefnin tal, hlustun og ritun verða umfangsmeiri og flóknari, þar sem meiri áhersla verður lögð á að tjá sig skriflega og munnlega um ýmis efni með hagnýtum orðaforða. Nemandinn öðlast dýpri þekkingu á tungumálinu og ýmsum afbrigðum þess. Nemandanum er gert að tileinka sér nýjan orðaforða sem nýtist í að tjá sig, eiga samtöl og vera sjálfbjarga við sérstakar aðstæður. Haldið er áfram að vinna með framburð og skilning. Nemandinn öðlast dýpri þekkingu á tungumálinu og afbrigðum þess. Saga þýskumælandi landa skoðuð með sérstöku tilliti til lýðræðis og mannréttinda. Auknar kröfur um eigin ábyrgð á náminu og sjálfstæð vinnubrögð eru meðal lykilþátta áfangans. Nemandinn er hvattur til að nýta sér upplýsingatækni og önnur hjálpargögn í náminu.
  ÞÝSK1HT05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • málkerfinu og réttri notkun þess
  • orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum áfangans
  • tungumálinu og ýmsum afbrigðum þess, t.d. daglegu máli og mállýskum.
  • sögu og venjum í þeim löndum þar sem tungumálið er talað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig skriflega og munnlega um ýmis efni t.d. úr fjölmiðlum
  • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • segja einfalda sögu og lýsa liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
  • skilja fyrirmæli, kveðjur og kurteisisávörp
  • skrifa stutta texta í nútíð, framtíð og liðinni tíð
  • skilja tölur og tímasetningar
  • beita tungumálinu í ræðu og riti
  • nota ýmiss hjálpargögn þegar unnið er með tungumálið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnugleg og ný efni
  • skilja meginatriði texta
  • nýta viðeigandi mál- og samskiptavenjur við mismunandi aðstæður
  • vera sjálfbjarga við sérstakar aðstæður
  • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
  • spyrja og svara einföldum spurningum
  • segja frá daglegum athöfnum
  • velja námsaðferðir við hæfi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.