Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425138001.84

  Örverufræði
  LÍFF3BÖ05
  14
  líffræði
  bakteríur, helstu vinnubrögð, örverur almennt
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er farið í grunnatriði örverufræði og staða örverufræðinnar innan náttúrufræðinnar skoðuð. Farið yfir flokkun dreifkjörnunga og frumvera sem og lífsstarfsemi örvera eins og efnaskipti, æxlun og dreifingu. Nemandinn lærir um mikilvægi örvera í náttúrulegum vistkerfum, í iðnaði sem og skemmdir og sjúkdóma af völdum örvera og varnir gegn þeim. Helstu flokkar baktería eru kynntir. Frumatriði í veirufræði, s.s. staða veira í lífheiminum, gerð, fjölgun, áhrif veira á hýsla, veirusjúkdómar og varnir gegn þeim. Flokkun sveppa og staða frumdýra í lífheiminum. Nemandinn kynnist vinnubrögðum á rannsóknarstofu eins og að vinna sterilt og skrá niðurstöður skipulega. Sérstök áhersla er lögð á að tengja þekkingu nemendans í erfðafræði við örverufræði og tengja efni áfangans við daglegt líf.
  LÍFF3SE05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndum manna um flokkun lífvera í veirur, dreifkjörnunga og heilkjörnunga og í aðalatriðum muninum á Eubacteriae og Archaebacteriae
  • uppbyggingu og helstu eiginleikum baktería, veira, sveppa og frumvera
  • sögu örverufræði og helstu atriðum varðandi ræktun og varnir gegn örverum
  • helstu aðferðum við sótt- og dauðhreinsun og helstu eiginleikum örvera varðandi efnaskipti, hita, súrefni, vatnsvirkni og sýrustig
  • nokkrum af þeim ættkvíslum baktería sem tengjast sjúkdómum eða eru hagnýttar, bæði byggingu þeirra og aðra eiginleika
  • flokkun veira með tilliti til byggingar og eiginleika, meðal annars lögun þeirra og gerð erfðaefnis
  • hvernig unnið er að því að búa til veiruprótín
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • blanda næringaræti, dauðhreinsa það, hella á ræktunarskálar og vinna almennt með ræktun á sterilan hátt til að forðast mengun sýna
  • setja bakteríusýni á ræktunarskálar með ræktunarlykkju með sterilum hætti og með því að dreifa sýni á skál til að meta þéttleika baktería
  • lesa af ræktunarskálum, fylgjast með lit og lögun þyrpinga og geta reiknað út þéttleika baktería miðað við þynningar
  • nota latínuheiti helstu ættkvísla baktería og lesa úr þeim grunnupplýsingar um lögun og eiginleika þeirra
  • lesa yfirlitsmyndir um lífsferla örvera svo sem fjölgun baktería, innrásar- og fjölgunarferli veira og lífsferla sníkjudýra
  • miðla upplýsingum til samnemenda með ýmsum hætti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta og túlka upplýsingar um sjúkdóma og örverur og skilja helstu atriðin varðandi eðli sýkla, smitleiðir, hættu á smiti og eðlilegar varnir gegn smiti
  • gera grein fyrir eðlilegri og góðri meðferð matvæla til að lágmarka hættu á matarsýkingum
  • útskýra með dæmum muninn á bakteríum og veirum
  • nýta sér einfaldan fræðilegan texta um örverur, bæði á íslensku og ensku
  • útskýra viðfangsefni áfangans með því að nota hugtök af nákvæmni
  • taka þátt í rökræðum er lúta að viðfangsefni áfangans t.d. bólusetningum, smithættu og hagnýtingu örvera
  • tengja örverufræði og almenna líffræði við daglegt líf og umhverfi
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.